BATDONGSAN247.ONLINE

BATDONGSAN247.ONLINE

Danh sách tin cùa nhà môi giới Minh Phương

Thông tin nhà môi giới


( Nhà môi giới Xác thực )

Tài khoản: Minh Phương

Loại tài khoản: [Nhà môi giới]

Loại giao dịch:

Ngày tham gia: 05-03-2019

Khu vực môi giới: Hồ Chí Minh - [Quận 6 , Quận 7]

Địa chỉ: 502/37

Số điện thoại: 0901201302

Mail: minhphuong.phung2018@gmail.com

Nhà môi giới tiêu biểu

Chat với chúng tôi