BATDONGSAN247.ONLINE

BATDONGSAN247.ONLINE

Danh sách tin cùa nhà môi giới ĐỖ MẠNH

Thông tin nhà môi giới


( Nhà môi giới Đăng ký )

Tài khoản: ĐỖ MẠNH

Loại tài khoản: [Nhà môi giới]

Loại giao dịch: mua bán , cho thuê

Ngày tham gia: 02-03-2019

Khu vực môi giới: Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 131

Số điện thoại: 0903036586

Mail: manhpr79@gmail.com

Nhà môi giới tiêu biểu

Chat với chúng tôi