BATDONGSAN247.ONLINE

BATDONGSAN247.ONLINE

Danh sách tin cùa nhà môi giới CÔNG TY TÂN KHÁNH ĐẠT

Thông tin nhà môi giới


( Nhà môi giới Bảo tín )

Tài khoản: CÔNG TY TÂN KHÁNH ĐẠT

Loại tài khoản: [Nhà môi giới]

Loại giao dịch:

Ngày tham gia: 07-01-2019

Khu vực môi giới:

Địa chỉ: 19A

Số điện thoại: 0918138798

Mail: tkdgroup.xaydung@gmail.com

Nhà môi giới tiêu biểu

Chat với chúng tôi